Samenwerkingsscholen als proeftuin voor eigentijdse identiteit

Wat doet er toe op school? Waar staan we voor? Wat voor waarden dragen we uit naar de kinderen? Bij fusies van scholen met verschillende achtergronden mag het hier (gelukkig!) over gaan.

Begeleiding van nieuwe samenwerkingsscholen

In het afgelopen jaar begeleidde ik een Protestant-Christelijke en een Openbare Basisschool in Zuidland bij het zoeken naar een gezamenlijke nieuwe identiteit. Hans Teegelbeckers van VOS ABB nam het juridische deel van de begeleiding voor zijn rekening. Een commissie van leraren, ouders en directie bogen zich een jaar lang over de kansen en knelpunten voor de identiteit van de nieuwe school. Een spannend proces, omdat in een kleine dorpsgemeenschap veel betrokkenen over je schouder meekijken. Op ouderavonden die we organiseerden over het onderwerp was de opkomst en betrokkenheid heel hoog. In juni 2016 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de fusie.vlasbloem Het visiedocument over identiteit en het onderwijsconcept voor levensbeschouwelijk onderwijs dat ik schreef op basis van de uitgangspunten van de commissie speelde hier een belangrijke rol in. Sinds dit schooljaar is de nieuwe samenwerkingsschool een feit. De wethouder noemde de school ‘een groot voorbeeld voor Nederland’. Ook het AD besteedde aandacht aan de fusie. Ik blijf betrokken bij de school om het team te inspireren en te ondersteunen bij het verder uitwerken van het levensbeschouwelijk onderwijs.

Wilt u meer weten over de begeleiding van identiteitsprocessen op uw school? Kijk hier.

Lesmateriaal voor (bestaande) samenwerkingsscholen

Voor het Centrum voor Levensbeschouwing ben ik kartrekker van een pilot voor lesmateriaal voor levensbeschouwelijk onderwijs op samenwerkingsscholen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar samenwerkingscholen die willlen deelnemen. Kijk hier op de site van het Centrum voor Levensbeschouwing of download meteen de flyer.

Onderzoek naar samenwerkingsscholen

Over identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs op samenwerkingsscholen wordt ook promotieonderzoek gedaan. Wat gebeurt er als openbaar en bijzonder, confessioneel onderwijs fuseren? Mijn collega Erik Renkema verricht dit boeiende onderzoek namens Hogeschool Windesheim en de Protestantse Theologische Universiteit. Veel interessante punten heeft hij al kunnen benoemen. Hij zou voor zijn onderzoek graag in contact komen met basisscholen die heel recent gefuseerd zijn. Meer informatie vind je hier.

Erik is te bereiken via: erik.renkema@windesheim.nl

Van harte aanbevolen!