Over Tamar

De rode draad in mijn werk is mijn expertise op het terrein van levensbeschouwelijk leren van kinderen. Als educatief expert heb ik verschillende rollen. Als docent verzorg ik scholing voor professionals (zoals leraren, vakleerkrachten godsdienst/levensbeschouwing, Pabodocenten) op het terrein van de didactiek van levensbeschouwelijk leren. Ik begeleid professionals, teams en scholen op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, bijvoorbeeld op samenwerkingsscholen of bij curriculumvernieuwing.

foto Stefan Claassens

foto Stefan Claessens

Tot slot ben ik auteur van diverse publicaties op het gebied van levensbeschouwelijk leren.