Opdrachtgevers/werkgevers

VOS ABB (2015-heden)

Senior Adviseur levensbeschouwing, identiteit en burgerschap. Van 2015-2018 als freelancer, sinds 2018 in vaste dienst.

Stichting Aves (2016-2020)

Identiteitsbegeleider openbare – en samenwerkingsscholen en adviseur identiteit College van Bestuur, lees meer

Vonkt! (voorheen Centrum voor Levensbeschouwing) (2015-heden)

Adviseur en educatief expert; docent nascholing voor samenwerkingsscholen (lees meer); begeleiding van een project rondom lesmaterialen voor levensbeschouwing op diverse samenwerkingsscholen in Friesland, lees meer.

Centrum voor Protest-Christelijk Godsdienstig Vormingsonderwijs (PCGVO) (2015-2018)

Docent nascholing voor docenten GVO; onderwerpen onder andere ‘De didactiek van het levensbeschouwelijk gesprek’ en ‘Wereldreligies in je GVO les’.

HVO primair (2015-2018)

Docent nascholing voor docenten HVO; onderwerpen onder andere ‘Wereldreligies in je HVO les’

Uitgeverij Levendig (2010-2016)

Hoofdredacteur Kleur op school, lesmethode voor levensbeschouwing voor het basisonderwijs

Masteropleiding Leren en Innoveren, Interactum (2013-2016)

Tutor en beoordelaar; coaching, onderzoeksbegeleiding en beoordeling van leraren in PO, MBO, VO en HBO die een Masteropleiding volgen

Noordhoff uitgevers (2014-2016)

Auteur Verhalen vertellen en vragen stellen. Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen. Lees meer

HAN Pabo (2015-2016)

Adviseur/begeleider curriculumontwikkeling sectie Levensbeschouwing

Uitgeverij SWP (2013-2016)

Auteur Vertrouwen in je klas; in samenwerking met Theo van der Heijden en Daniëlle van der Heijden. Een uitgave voor leraren in het basisonderwijs over processen die spelen in de klas, bekeken vanuit Transactionele Analyse. Lees meer

Marnix Academie (2013-2015)

Opleidingsdocent levensbeschouwelijke vorming en studiecoach

Vereniging Katholiek Onderwijs (nu Verus) (2013-2014)

Auteur Vieren op het ritme van de natuur

Uitgeverij Coutinho (2013)

Auteur en eindredacteur bij de grondige herziening van didactiekboek Geloof je het zelf?! (i.s.m. Bas van den Berg en Ina ter Avest

Mennorode Conferentiecentrum (2010-2013)

Programma manager ‘Identiteit en Inspiratie’

Hogeschool Zeeland (2010-2011)

Docent nascholing Post HBO

Hogeschool Utrecht (2010-2011)

Coördinator curriculumontwikkeling afstudeerminor Levensbeschouwing

Leraar24 (2010-2011)

Reporter en redactieadviseur; ontwikkelen van video’s voor een online dossier over Levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs.