Begeleiding

Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs is in beweging.

Op de basisschool

Op basisscholen ontdekken leraren dat ze op andere manieren aan de slag willen gaan met de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen. Als scholen van verschillende denominaties (moeten) gaan samenwerken, komt de vraag naar het behoud van de eigen identiteit en het samen zoeken naar een nieuwe identiteit vaak naar voren.

Op de Pabo

Op Pabo’s zijn opleidingsdocenten voortdurend bezig met het aanpassen van hun curriculum aan ontwikkelingen in de samenleving en een veranderende plek binnen de opleiding.

begeleidingEen frisse blik

Bij dit soort processen is het soms waardevol als een buitenstaander het proces draagt en inhoudelijke expertise inbrengt. Als levensbeschouwing en identiteit in het geding zijn, kunnen soms ingewikkelde of spannende processen op gang komen. Daarbij is het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt om zijn eigen identiteit zichtbaar te maken. Vaak start het zoeken naar gezamenlijke visie bij ‘kleur bekennen’ over je eigen levensbeschouwing. Van daaruit kun je op zoek naar een gedeelde visie op hoe je als professional om kunt gaan met levensbeschouwelijke diversiteit.

Wat breng ik mee?

Als begeleider van dit soort processen heb ik veel profijt van mijn inhoudelijke expertise op het terrein van levensbeschouwelijk leren. Bovendien ken ik zowel het openbaar, als het katholiek en protestant (opleidings-)onderwijs, van binnenuit. Dat helpt bij het herkennen van gevoeligheden en kansen.

Maar de belangrijkste expertise die ik meebreng is mijn bagage vanuit de coachingsopleiding Transactionele Analyse die ik gevolgd heb. Dit heeft me niet alleen allerlei waardevolle instrumenten voor begeleiden van groepsprocessen in handen gegeven. Het zorgt er bovenal dat ik vanuit persoonlijk leiderschap een stevige en veilige bedding kan bieden in dit soort spannende processen.