In company scholing voor het basisonderwijs

In het onderstaande vindt u voorbeelden van mogelijkheden voor scholing voor basisscholen. Een training wordt altijd aangepast aan de context van de school en de wensen van het team.

Basistraining: Didactiek van levensbeschouwelijk leren

  • Wat is levensbeschouwelijk leren en waarom levensbeschouwelijk leren op school? (een dagdeel)
  • Levensbeschouwelijk gesprek: vragen stellen (een dagdeel)
  • Ontwerpen van levensbeschouwelijke lessen (lesdoelen, opbouw) (een dagdeel)
  • Werken met bronnen: verhalen vertellen (een dagdeel)

scholing

Visie achter deze didactiek:

  • De didactiek is gericht op de brede levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen als doel van je onderwijs. Daarbij is aandacht voor visievorming, en sluit de training aan op de levensbeschouwelijke context van de school.
  • Levensbeschouwelijke vorming, geestelijke stromingen (kerndoel 38), burgerschap en identiteitsontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Aard van de bijeenkomsten
Goede mix van theorie en praktijk, concreet aan de slag enerzijds en visievorming anderzijds. Dichtbij de praktijk van leraren; onderbouwd vanuit en aansluitend bij recente theorievorming over (levensbeschouwelijk) leren. Interactief, inspelend op vragen en behoeften van de groep.

Verdiepingsaanbod: (een greep uit de mogelijkheden)

  • a5-1.3_tweevurenaandacht voor wereldreligies/Geestelijke Stromingen (indien van toepassing: gekoppeld aan omgaan met religieuze verschillen in de klas)
  • Kleur bekennen?! de rol van de (vak)leerkracht als begeleider van levensbeschouwelijk leren
  • Vieren op de basisschool

(allen één – twee dagdelen, afhankelijk van de vraag en de voorkennis van het team)

Neem contact op voor een kennismaking en een offerte op maat.