Inhoud Verhalen vertellen en Vragen stellen

Verhalen vertellen en vragen stellen bestaat uit twee delen.

  • Deel A, ‘Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen’ biedt studenten een model en praktische handreikingen voor het begeleiden van levensbeschouwelijk leren van leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de didactische als de pedagogische competentie van leerkrachten op dit terrein.
  • Deel B, ‘Verhalen vertellen en vragen stellen’, bevat zestig verhalen met vragen uit de Geestelijke Stromingen over de negen belangrijkste levensvragen. Deze kunnen zowel gebruikt worden als inspiratie voor het eigen levensbeschouwelijk profiel van de student, als voor het lesgeven aan leerlingen.

Bekijk hier een preview Verhalen vertellen en vragen stellen.