Identiteitsbegeleiding voor Stichting Aves in Emmeloord

Vanaf schooljaar 2016-2017 ben ik werkzaam voor het bestuur van de Stichting Aves in Emmeloord. Deze stichting heeft zeven openbare, zeven katholieke én zeven samenwerkingsscholen onder haar hoede. Als adviseur identiteit voor het bestuur, en als begeleider van de openbareAves-logo scholen en samenwerkingsscholen ga ik aan de slag met:

  • verder ontwikkelen van het identiteitsbeleid van Aves
  • doorontwikkelen van de pilot ‘Lessen Leren Leven’
  • begeleiden van alle openbare -, en een deel van de samenwerkingsscholen op het terrein van identiteit en levensbeschouwelijke vorming

Daarmee durft Aves haar nek uit te steken: structurele aandacht voor levensbeschouwing en identiteit op openbare scholen is nog bepaald niet vanzelfsprekend. Op de samenwerkingsscholen geef ik de begeleiding vorm in nauwe samenspraak met Jacqueline Huizinga van Onderwijsbureau in Meppel.